Czwartek, 18 grudnia 2014
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej

ZAPRASZAMY

 

                                                    

Harmonogam egzaminu zawodowego w sesji styczniowej 2015 dla szkoły policealnej
i kwalifikacyjnego kursu zawodowego w kwalifikacji r5

Zmiany w planie zajęć dla kursów kwalifikacyjnych

 

                               

  aktualności>>      

 

Darmowy licznik odwiedzin