11 listopada w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie

 

Punktem kulminacyjnym obchodów 100-letniej rocznicy odzyskania niepodległości była uroczysta akademia przygotowana pod kierunkiem nauczycieli historii – p. Magdaleny Domaradzkiej i p. Łukasza Strawy. Zgodnie z apelem Ministra Edukacji p. Anny Zalewskiej świętowanie rozpoczęło
się o 11 11 odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu państwowego. Myślą przewodnią części artystycznej był spektakl pt. „Pisk Białego Orła”. Przedstawienie opierało się na najważniejszych wydarzeniach historycznych od zaborów do Odzyskania Niepodległości. Dziękując organizatorom p.
dyrektor Jolanta Puzio zwróciła uwagę na wysoki poziom artystyczny przedstawienia. Motyw Orła Białego wywołał u wszystkich obecnych głębokie emocje. Akademia dostarczyła wielu wzruszeń, a wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych było zwieńczeniem uroczystości.
Zebrani: dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy zostali obdarowani ciasteczkami w kształcie Polski i flagi w barwach narodowych.