Bicie rekordu w resuscytacji

16 października 2014 roku o godz, 12.00 w świetlicy szkolnej Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego odbyło się bicie rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej przez jak największą ilość osób na terenie całego kraju. Organizatorem akcji i patronem była Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.
Do akcji przystąpiło 19 uczniów z różnych klas od pierwszych do czwartych i opiekun Szkolnego Koła Honorowych Dawców Krwi PCK.  Całe wydarzenie trwało pół godziny. Wszyscy doskonale radzili sobie z resuscytacją krążeniowo-oddechową.
Pamiętajmy że : „ Nagłe Zatrzymanie Krążenia jest główną  przyczyną zgonów w Europie i dotyczy ok. 700 000 osób rocznie. Im szybciej zostanie rozpoczęte postępowanie resuscytacyjne, tym większą szansę na przeżycie ma osoba w stanie NZK.

Owocem wielu badań  i doświadczeń personelu medycznego jest koncepcja tzw. łańcucha przeżycia, na który składają się cztery bardzo istotne ogniwa.

1. Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy: powiadomienie służb ratowniczych (999 lub 112) oraz wczesna i skuteczna reakcja, która może zapobiec wystąpieniu NZK
2. Wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przez świadków zdarzenia: zwiększa szanse przeżycia osób, u których doszło do zatrzymania krążenia
3. Wczesna defibrylacja: RKO w połączeniu z defibrylacją w czasie 3 – 5 minut od zatrzymania krążenia znacząco zwiększa szanse przeżycia
4. Wczesne podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych na przeżycie ma osoba w stanie NZK.

Owocem wielu badań  i doświadczeń personelu medycznego jest koncepcja tzw. łańcucha przeżycia, na który składają się cztery bardzo istotne ogniwa.

1. Wczesne rozpoznanie zagrożenia i wezwanie pomocy: powiadomienie służb ratowniczych (999 lub 112) oraz wczesna i skuteczna reakcja, która może zapobiec wystąpieniu NZK
2. Wczesne rozpoczęcie RKO (resuscytacji krążeniowo – oddechowej) przez świadków zdarzenia: zwiększa szanse przeżycia osób, u których doszło do zatrzymania krążenia
3. Wczesna defibrylacja: RKO w połączeniu z defibrylacją w czasie 3 – 5 minut od zatrzymania krążenia znacząco zwiększa szanse przeżycia
4. Wczesne podjęcie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych przez wykwalifikowany personel medyczny

Osoby, u których wystąpiło NZK wymagają natychmiastowej RKO. Zapewnia ona niewielki, ale decydujący o przeżyciu przepływ krwi przez serce i mózg. Prowadzenie RKO przez świadków zdarzenia zwiększa przeżywalność 2-, a nawet 3 krotnie w zauważonym NZK. Dlatego tak ważne jest, aby jak najwięcej osób poznawało zasady udzielania pierwszej pomocy.”