Byli wśród nas…

Listopad skłania do refleksji. Najczęściej myślimy o tych , którzy odeszli, ale również ważne są spotkania z „żywymi”, czyli tymi ,którzy pamiętają i chcą swoimi  wspomnieniami podzielić się z innymi. Takie spotkanie „Byli wśród nas” postanowiliśmy i my zorganizować. Długa jest lista tych , którzy od nas odeszli. Odeszli od nas ,ale czy na zawsze?
Nie , ponieważ pozostali w naszej pamięci i w serdecznych wspomnieniach nas wszystkich. Bo umarli tak długo żyją jak długo o nich pamiętamy.