Byliśmy na Święcie Kwitnącej Jabłoni

W dniu 13.05.2018 (niedziela) reprezentacja Szkoły w składzie: Danuta Kolasa, Andrzej Rewera, Ewa Siatrak i Łukasz Strawa, uczestniczyła w XXXI Święcie Kwitnącej Jabłoni w Samborcu. Nasze stanowisko odwiedzali zarówno zainteresowani rodzice, młodzież, absolwenci naszej Szkoły, goście w osobach m.in. posła ziemi sandomierskiej Marka Kwitka, kierownika wydziału oświaty starostwa w Sandomierzu Janusza Suszyny oraz gospodarza Święta wójta gminy Samborzec Witolda Surowca. Spotkania były okazją do prezentacji oferty edukacyjnej naszej Szkoły na rok szkolny 2018/2019.