Tradycyjny sad -Zakładanie sadu. Etap drugi

Pod koniec kwietnia grupa uczniów z klasy drugiej w zawodzie technik ogrodnik przystąpiło do założenia mini sadu tradycyjnego. Zaplanowali, rozmierzyli i wytyczyli miejsca pod jabłonie. Następnie posadzili drzewka odmian Antonówka … Czytaj dalej

Tradycja uprawy winorośli w rejonie Sandomierza

Mikroklimat Wyżyny Sandomierskiej sprzyja uprawie winorośli. Przykładem tego są coraz częściej zakładane winnice. W gospodarstwie szkolnym przy ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie wiosną 2017 roku pod opieką mgr inż. Stanisława … Czytaj dalej

Stadnina koni w Michałowie

Uczniowie klasy pierwszej w zawodzie technik weterynarii i technik rolnik w dniu 11 czerwca odwiedzili jedną z najbardziej znanych w kraju i w Europie stadninę zajmującą się hodowlą koni rasy … Czytaj dalej

Ponowny sukces naszych uczennic

Nasze uczennice Monika Banduch i Izabela Michalska z sukcesem brały udział w XLII Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Ogłoszenie o przetargu nr 570571-N-2018 z dnia 2018-06-08

Ogłoszenie nr 570571-N-2018 z dnia 2018-06-08r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: Robota remontowa: REMONT GŁÓWNEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO-klatki schodowej budynku internatu. INTERNAT ZSCKR w Sandomierzu 27-600 … Czytaj dalej