Clean up the Word- Sprzątanie Świata Polska 2017

Dnia 15 września bieżącego roku, klasy I i II naszej szkoły wzięły aktywny udział w międzynarodowej akcji; Clean up the Word- Sprzątanie Świata Polska 2017
Uczniowie tych klas dokonali selektywnej zbiórki odpadów, które zbierali wokół szkoły i w jej niedalekim pobliżu. Celem akcji „Sprzątanie Świata” jest budowanie świadomości ekologicznej oraz inicjowanie działań na rzecz ochrony środowiska – poczynając od uprzątania śmieci, poprzez promocję i stosowanie selektywnej zbiórki odpadów po długofalowe, rozbudowane programy ekologiczne.Tematem tegorocznej akcji była właśnie selektywna zbiórka odpadów, prowadzona pod hasłem: „ NIE MA ŚMIECI – SĄ SUROWCE”
Akcja ta w naszej szkole okazała się bardzo udana.Otoczenie naszej szkoły nabrało jeszcze bardziej czystego, przyjaznego środowisku wyglądu. Pewnie nie raz jeszcze ją powtórzymy…..

Komentarze są wyłączone.