Deklaracje do egzaminu zawodowego

Termin składania deklaracji dla uczniów  i słuchaczy KKZ przystępujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji styczniowej upływa  16.09.2016 r. Deklaracje należy składać w sekretariacie szkoły lub u p. Kierownik Praktycznej Nauki Zawodu.

Informacja dotyczy słuchaczy kursu KKZ 11 kwalfikacja R.05 i KKZ 13 i KKZ 14 (kwalfikacja R.18 kurs rozpoczynający się we wrześniu 2016 r).

Komentarze są wyłączone.