Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie  w roku szkolnym 2017/2018

  1. 10 stycznia 2018 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część praktyczna (środa)
  2. 11 stycznia 2018 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (czwartek)
  3. 12 stycznia 2018 r.  – piątek ( dzień wolny ze względów organizacyjnych)
  4. 30 kwietnia 2018 r. – poniedziałek przed weekendem majowym
  5. 2 maja 2018 r. –  środa po 1 maja
  6. 4 maja 2018 r. – egzamin maturalny z języka polskiego (piątek)
  7. 1 czerwca 2018 r. – piątek po Bożym Ciele
  8. 19 czerwca 2018 r. – egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – część pisemna (wtorek)

Przy ustalaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2017/2018 uwzględniono warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły.

Dodatkowe dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane przez radę pedagogiczną

Komentarze są wyłączone.