Dodatkowe dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie  w roku szkolnym 2016/2017

 

  1. 31 październik 2016 r. – poniedziałek przed Dniem Wszystkich Świętych
  2. 2 styczeń 2017 – poniedziałek po Nowym Roku
  3. 2 maj 2017 r. – wtorek przed 3 maja
  4. 4 maj 2017 r. – egzamin maturalny z języka polskiego (czwartek);
  5. 5 maj 2017 r. – egzamin maturalny z matematyki (piątek);
  6. 8 maj 2017 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego (poniedziałek);
  7. 16 czerwiec 2017 r. – (piątek po Bożym Ciele)
  8. 20 czerwiec 2017 r. – etap pisemny egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (wtorek)

 

 

 

 

Przy ustalaniu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych  w roku szkolnym 2016/2017 uwzględniono warunki lokalowe i możliwości organizacyjne szkoły.

 

 

Dodatkowe dni wolne zostały pozytywnie zaopiniowane  przez radę pedagogiczną w dniu  14 września 2016 r.

Komentarze są wyłączone.