Dzień Dziecka 2017

Dzień Dziecka w naszej szkole to jak co roku dzień sportu szkolnego. W tym roku  organizatorzy:  Koszycka Agata,  Mirosław Hagdej,  Jerzy Lasota i Marcin Kaca postawili na gry i zabawy ruchowe, które odbyły się na sali gimnastycznej.  Zmaganiom poszczególnych klas bacznie przyglądało się jury zawodów w składzie: Dyrektor  Pan Marek Niedbała,  zastępca dyrektora  Pani Jolanta Puzio oraz kierownik szkolenia praktycznego Pani Małgorzata Rak. Siedem konkurencji pozwoliło wyłonić zwycięską klasę.  I miejsce zajęła klasa III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa, która wygrała jedynie o jeden punkt z klasą I Technikum w zawodzie technik architektury krajobrazu i technik ogrodnik. III miejsce exe-kwo zdobyły klasa II Technikum  w zawodzie  technik mechanizacji rolnictwa  i klasa I w zawodzie technik  mechanizacji rolnictwa i agrotroniki.  Nauczyciele mogli sprawdzić swoje umiejętności w konkursie wiązania krawata na czas. Jak się można było spodziewać konkurencję tą wygrali panowie. Najszybszym nauczycielem został Pan Kazimierz Łagoński.

Wszystkim serdecznie gratulujemy.

Komentarze są wyłączone.