Dzień otwartej szkoły

 

1 kwietnia w środę  w atmosferze radości i wielkiej serdeczności odbył się dzień otwartej szkoły w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu. Mimo niesprzyjającej pogody,  przybyło bardzo wielu zainteresowanych szkołą  gimnazjalistów,  niektórzy z rodzicami  i sympatyzujących ze szkołą gości.

Zwiedzający mogli zapoznać się z historią szkoły, obejrzeć wszystkie pracownie, skorzystać z nowoczesnej bazy dydaktycznej, porozmawiać z uczniami i nauczycielami.   Gospodarze zadbali o wiosenny i świąteczny wystrój, gdyż na korytarzach i w klasach dominowały kolorowe kwiaty i wielkanocne dekoracje.

Uczniowie mogli uzyskać informacje na temat kierunków kształcenia,  kwalifikacji i zatrudnienia. W propozycji  edukacyjnej szkoła ma do zaoferowania  4 – letnie technikum w zawodach: technik architektury krajobrazu, technik mechanizacji rolnictwa, technik ogrodnik i technik rolnik. Uczniowie mogą kształcić się również w 3- letniej zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych oraz  ogrodnik. W programie nauczania występuje darmowy kurs prawa jazdy kategorii B i T.

W ramach kształcenia uczniowie mają możliwość zdobycia następujących uprawnień: operatora wózków widłowych, operatora kombajnów zbożowych oraz do nabywania i stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym.

Ponadto szkoła prowadzi kursy kwalifikacyjne dla dorosłych, wśród których występują następujące: zakładanie i prowadzenie upraw  ogrodniczych( R5),planowanie i organizacja prac ogrodniczych ( R18), użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie( M1). Ukończenie tej szkoły daje możliwość korzystania ze środków PROW 2014 – 2020.

Goście uczestniczyli w bogatym programie przygotowanym przez uczniów pod kierownictwem kadry pedagogicznej. Mogli podziwiać umiejętności uczniów, którzy stworzyli ogród japoński, wykonywali  kwiatowe ikebany, zaprezentowali zasady cięcia drzew owocowych.

W pracowniach przedmiotowych uczestniczyli w konkursach z wykorzystaniem tablic multimedialnych np. matematycznym, z języka angielskiego. Sprawdzili się również w śpiewie uczestnicząc w karaoke. Rozstrzygnięty został konkurs ogłoszony w gimnazjach pt. „ Moje miejsce na ziemi”.

Przed szkołą oglądali nowoczesne maszyny rolnicze i sprzęt, na których uczniowie ZSCKR pracują podczas zajęć praktycznych. Zajęcia te odbywają się  na terenie dużego gospodarstwa szkolnego, bo liczącego aż 68 ha. Niestety  nie  odbył się  pokaz siewu zbóż ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne . Uczniowie prezentowali również swoje umiejętności jazdy samochodem osobowym , a także ciągnikami i sprzętem rolniczym.

Zwiedzający placówkę  goście odwiedzili  także internat,  w którym mieszka znaczna grupa młodzieży. Budynek posiada pełne zaplecze socjalne i mieści się obok szkoły.

Pobyt w szkole umilały także smaczne poczęstunki: wspaniałe wielkanocne babki , kawa i herbata ,grillowana kiełbasa podawana  w polowych warunkach przy dźwiękach wesołej muzyki i przepyszna grochówka serwowana na stołówce w internacie.

Przybyli goście zapoznali się z historią szkoły przeglądając kroniki , zdjęcia i wpisy w księgach pamiątkowych. Swoje wrażenia po pobycie w ZSCKR umieszczali na czystych kartach księgi pamiątkowej, której stali się częścią i utworzyli już nową historię.