Dzień Przedsiębiorczości

Po raz 10 uczniowie I i II klasy  technikum mechanizacji rolnictwa, II klasy technikum ogrodniczego i architektury krajobrazu uczestniczyli
w ogólnopolskim Programie Dzień Przedsiębiorczości.
„Dzień przedsiębiorczości” jest projektem sprzyjającym podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Poprzez udział w programie uczniowie mają możliwość:
– odbycia kilkugodzinnych praktyk w wybranym miejscu pracy,
– zweryfikowania swoich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
– pozyskania informacji o wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania  danego zawodu,
– doświadczenia związku pomiędzy wykształceniem a karierą zawodową,
– zapoznania się z organizacją i zarządzaniem firmą.