,, Mimozami jesień się zaczyna ….” – Dzień Nauczyciela w naszej szkole

13 października świętowaliśmy w naszej szkole , przypadający na dzień 14 .10 . Dzień Edukacji
Narodowej . W tym dniu , uczniowie wyrażają swoją wdzięczność nauczycielom i pracownikom
szkoły za ich trud i poświęcenie , składając najserdeczniejsze życzenia .
Świętując Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy kolejną rocznicę ustanowienia Komisji Edukacji
Narodowej , która powstała 14 października 1773 r. z inicjatywy króla Polski – Stanisława Augusta
Poniatowskiego . Dzień Nauczyciela powołano na mocy ustawy ,, Karta praw i obowiązków nauczyciela
” 27 kwietnia 1972 r. Dziesięć lat później , w kolejnej ustawie , nazwa została zmieniona na Dzień
Edukacji Narodowej .
W części oficjalnej uroczystości , nadzorowanej przez Pana Marcina Kacę , głos zabrał Pan Dyrektor
Marek Niedbała , który mówił o trudnej , ale jakże pięknej pracy nauczyciela . Wyróżnieni nauczyciele
zostali uhonorowani Nagrodą Dyrektora Szkoły . Wszystkim nagrodzonym w tym dniu – serdecznie
gratulujemy !
Część artystyczną przygotowali uczniowie klas: drugich i czwartych  pod kierunkiem Pani
Joanny Pastuszki i Pana Wojciecha Łebka . O odświętną dekorację zadbała Pani Lidia Kosanowska .
Młodzi wykonawcy , słowem i piosenką uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym . Nauczyciele i
pracownicy szkoły usłyszeli od uczniów wiele miłych słów wdzięczności za codzienną pracę ,
poświęcenie , troskę z jaką kształtują przyszłość młodych ludzi . Wyrażona wdzięczność , życzenia i
podziękowania były w tym dniu dla wszystkich świętujących najcenniejszym prezentem

Komentarze są wyłączone.