Eliminacje do OWiUR w szkole

24 października nauczyciele przedmiotów zawodowych przeprowadzili Olimpiadę Wiedzy i Umiejętności Rolniczych na poziomie szkolnym.
Do kolejnego etapu przeszli następujący uczniowie:

Technikum Architektury Krajobrazu

1 miejsce- Katarzyna Stroisz uzyskała
2 miejsce- Paulina Nowocień

 

Technikum Mechanizacji Rolnictwa

1 miejsce- Janda Kamil
2 miejsce- Adamski Artur

Techniku Ogrodnicze

1 miejsce- Drab Daniel
2 miejsce- Chuchnowski Patryk