Eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 17-18 kwietnia 2015r. odbyły się eliminacje okręgowe  XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności  Rolniczych.
Gospodarzem XXXIX edycji OWiUR był  Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego  w Hańczowej.
Uczniowie startowali w dziewięciu blokach tematycznych: agrobiznes, architektura krajobrazu, leśnictwo, mechanizacja rolnictwa, ochrona i inżynieria środowiska, ogrodnictwo, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, żywienie człowieka i gospodarstwo domowe.
Eliminacje przeprowadzono w dwóch etapach:
I etap  to część teoretyczna, II etap to część praktyczna.
Nasza szkoła startowała w trzech blokach tematycznych:
-mechanizacja rolnictwa – Kamil Janda – kl. IV TM – miejsce IV
-ogrodnictwo – Patryk Chuchnowski – kl. IV TO – miejsce IV
Daniel Drab – kl. IV TO – miejsce IV
-architektura krajobrazu –  Katarzyna Stroisz – kl. IV TAK

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.