Eliminacje okręgowe XLII edycji OWiUR zakończone.

Zakończyły się zmagania uczniów podczas eliminacji okręgowych XLII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Kolejny sukces odnotowała szkoła i jej uczennice w dniach 20 i 21 kwietnia.
Izabela Michalska z kasy drugiej w zawodzie technik architektury krajobrazu, zajęła pierwsze miejsce
w swoim bloku. Wśród laureatów znalazły się uczennice technikum w zawodzie technik ogrodnik: Monika Banduch– pierwsza lokata i Paulina Nowakowska– miejsce trzecie. Eliminacje centralne OWiUR zostaną
przeprowadzone 7 i 8 czerwca na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Komentarze są wyłączone.