Finał projektu Firma Marzeń

W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu zakończyła się  realizacja drugiej edycji projektu Firma marzeń, będącego elementem szerokiego programu „Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością”. Finał szkolny projektu odbył się 19 maja 2016 r. Dwudziestu uczniów biorących udział w tym projekcie przedstawiało swoje pomysły na działalność gospodarczą. Zgodnie z ideą projektu, należało wykorzystać potencjał regionu dla jego aktywizacji i rozwoju. Proponowane przykłady wirtualnych firm powstały po analizie lokalnych zasobów materialnych,  społecznych zasobów kulturowych, duchowych zasobów kulturowych i zasobów krajobrazowo- przyrodniczych.  Region świętokrzyski  ma niezaprzeczalnie bogaty potencjał, więc  żadna z pięciu grup nie miała problemu z wyborem działalności. Efektem warsztatów prowadzonych z uczniami przez Małgorzatę Rak i Halinę Sender było powstanie pięciu biznesplanów  i prezentacji multimedialnych. Uczniowie ZSCKR postanowili założyć: Gospodarstwo agroturystyczne , Sklep ze zdrową żywności,,Pracownię florystyczną,hodowlę gołębi ozdobnych i suszarnię owoców. Propozycje uczniów oceniała komisja w składzie: p. Anna Zając – Nogaj i p. Anna Frańczak reprezentujące Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu, Dyrekcja szkoły – p. Marek Niedbała i p.Jolanta Puzio, prezes Lokalnej Grupy Działania p. Janusz Stasiak oraz nauczycielki opiekujące się uczniami. Wyłonienie najciekawszej propozycji przysporzyło komisji niemało kłopotów ponieważ poziom biznesplanów  i przedstawione  prezentacje miały zbliżony, wysoki poziom.  Decyzją jurorów najwyższą punktację otrzymała Pracownia florystyczna Fantazja – Monika Banduch i Anna Maj

Jej „właścicielki” będą reprezentować szkołę 21 czerwca podczas konferencji podsumowującej projekt organizowanej w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu i mają zapewnioną nagrodę w postaci wyjazdu studyjnego do Szwajcarii. Projekt Firma Marzeń realizowany jest przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości w Sandomierzu a współfinansowany jest przez  Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.

Komentarze są wyłączone.