I Edycja Międzyszkolnego Konkursu ,,Formujemy korony jabłoni”

W dniu 21 marca 2019 r  w naszej szkole, w sadzie szkolnym odbył się Międzyszkolny Konkurs,,Formujemy korony jabłoni”
Corocznie w ZSCKR odbywał się szkolny konkurs cięcia jabłoni Pomysłodawczynią konkursu,, Formujemy korony jabłoni” i rozszerzenia go o udział uczniów VIII Klas Szkół Podstawowych i III Klas Gimnazjum była Pani Dyrektor Alicja Szatan.
Uczestnikami konkursu byli uczniowie :
Publicznej Szkoły Podstawowej w Obrazowie :
Krystian Siwek – KL. III Gim , Karol Dudek – KL.III Gim

Publicznej Szkoły Podstawowej w Złotej:
Bartosz Gajek – KL.VIII, Oleh Chyger – KL.VIII , Łukasz Obrębski – KL.VIII

Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Sandomierzu: Grzegorz Szlichta-KL.VIII

Publicznej Szkoły Podstawowej w Wilczycach:
Arkadiusz Sendrowicz – KL.VIII , Michał Gradziński – KL.VIII, Dawid Jasiński – KL.VIII

ZSCKR w Sandomierzu – Mokoszynie niezależnie od profilu nauczania: Dominika Surowiec,
Hubert Głodowski , Mikołaj Bidas, Jakub Oszczudłowski , Jacek Mazur, Marcin Godowski ,Krystian Kędziora ,
Adam Krzemiński , Wiktor Leszczyński , Patryk Osuch.

Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie w ciągu 90 minut uformować koronę
stosując odpowiednią technikę cięcia i estetykę wykonania na pięciu drzewach jabłoni odmiany Idared.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała Komisja w składzie : Stanisław Domagalski , Marcin Kaca.

Podczas konkursu panowała miła i serdeczna atmosfera. Uczestnicy mogli sprawdzić
swoje umiejętności w formowaniu koron jabłoni . Nawiązali również nowe znajomości.
W czasie oceny wykonanego zadania przez Komisję Konkursową uczniowie wraz z
opiekunami zwiedzali szkołę , warsztaty szkolne oraz uczestniczyli w gorącym posiłku
pod opieką nauczyciela przedmiotów ogrodniczych pani – Iwony Stanek.

Komisja Konkursowa po wnikliwej ocenie zadania konkursowego wyłoniła zwycięzców:

I miejsce – Marcin Godowski – KL.III w zawodzie technik ogrodnik ZSCKR

II miejsce – Krystian Siwek – KL. III Gim. Publiczna Szkoła podstawowa w Obrazowie

III miejsce – Bartosz Gajek- Kl. VIII Publiczna Szkoła Podstawowa w Złotej

Celem konkursu było szerzenie umiejętności manualnych z zakresu formowania koron jabłoni, wdrażanie partnerstwa i współpracy, uczenie rywalizacji w przyjaźni , pobudzenie kreatywności wśród młodzieży. Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymali dyplomy za uczestnictwo. Każdej szkole w formie podziękowania przekazana została książka o tematyce ogrodniczej. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród był:
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu – Mokoszynie.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy wiedzy i umiejętności w formowaniu koron jabłoni!

Odpowiedzialni za organizację i przebieg konkursu byli nauczyciele przedmiotów zawodowych: Iwona Stanek, Stanisław Domagalski , Marcin Kaca.