Informacja dotycząca egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

Informacja dla słuchaczy kursu  KK20 i uczniów technikum klasa III technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  i II  technik ogrodnik

W załączeniu deklaracje na egzamin zawodowy w sesji czerwiec – lipiec 2019 które należy wypełnić komputerowo i złożyć do dnia 15 lutego w sekretariacie szkoły.                                                                             deklaracje do pobrania    KK R.05     RL.05     M 0.2