IX Ogólnopolskiego Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

W dniu 8 marca 2017 roku w naszej szkole odbyły się szkolne eliminacje IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Organizatorami są Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, redakcja dwumiesięcznika „Magazyn Technologii Bezorkowych. Bez Pługa”,
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W Konkursie wzięło udział 32 uczniów z klas 3 i 4 Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnictwa. Ze szkoły do etapu II przechodzi uczeń, któryzdobył najwyższą liczbę punktów w eliminacjach szkolnych.
Wygrał Mateusz Iwan i on pojedzie do Warszawy reprezentować naszą szkołę.
Drugie miejsce zajął Mateusz Grys, a trzecie miejsce zajął Kamil Gil.
Dla tych uczniów KRUS ufundował atrakcyjne nagrody. Nagrodą główną dla laureatów Konkursu będzie zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wybrane kierunki studiów Wydziału Inżynierii Produkcji w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Życzymy powodzenia Mateuszowi.

Komentarze są wyłączone.