Kadra

Opiekę nad młodzieżą sprawuje kadra nauczycieli, wychowawców i pracowników administracji i obsługi licząca 65 osób. Dydaktyką i wychowaniem zajmuje się 33 nauczycieli specjalistów legitymujących się wykształceniem wyższym i przygotowaniem pedagogicznym. Wielu z nich doprowadziło swoich uczniów do finałów centralnych olimpiad przedmiotowych i konkursów tematycznych. Nad sprawnym funkcjonowaniem całego obiektu czuwa 24 pracowników administracji i obsługi.

Kadra kierownicza

kadra-mniedbala

Dyrektor szkoły mgr inż. Marek Niedbała

kadra-jpuzio

Wicedyrektor mgr Jolanta Puzio

Kierownik szkolenia zawodowego mgr inż. Małgorzata Rak

Nauczyciele

Przedmioty ogólnokształcące

język polski, wiedza o kulturze:
 • mgr Anna Bryła
 • mgr Agnieszka Woźniak
 historia, wiedza o społeczeństwie:
 • mgr Beata Łakomiec
matematyka:
 • mgr Teresa Matysko
 • mgr Bożena Puzio
fizyka:
 • mgr Magdalena Domaradzka
chemia, biologia, wychowanie do życia w rodzinie:
 • mgr Ewa Siatrak
geografia:
 • mgr Jolanta Puzio
technologia informacyjna:
 • mgr Magdalena Domaradzka
język angielski:
 • mgr Katarzyna Szustrow-Ramus
 • mgr Anna Dominikiewicz
język niemiecki:
 • mgr Joanna Pastuszka
edukacja dla bezpieczeństwa:
 • mgr Tomasz Ramus
wychowanie fizyczne:
 • mgr Teresa Bielecka
 • mgr Mirosław Hagdej
 • mgr Agata Koszycka
religia:
 • ks. Artur Gryzło
 • mgr Jerzy Lasota
pedagog szkolny:
 • mgr Małgorzata Piętowska
biblioteka:
 • mgr Danuta Kolasa

Przedmioty zawodowe

przedmioty ekonomiczne:
 • mgr inż. Małgorzata Rak
 • mgr inż. Halina Sender
ogrodnictwo i architektura krajobrazu:
 • mgr inż. Alicja Aschenbrenner
 • mgr inż. Urszula Bąk
 • mgr inż. Stanisław Domagalski
 • mgr inż. Lidia Kosanowska
 • mgr inż. Barbara Kwiecień
 • mgr inż. Halina Skorupa
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • mgr inż. Marcin Kaca
mechanizacja:
 • mgr inż. Jan Furman
 • mgr inż. Ryszard Kosowski
 • mgr inż. Kazimierz Łagoński
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Grzegorz Nasternak
 • mgr inż. Marek Niedbała
 • mgr inż. Waldemar Pachla
 • mgr inż. Andrzej Rewera
 • Tadeusz Serafin
rolnictwo
 • mgr inż. Iwona Stanek
 • mgr inż. Wojciech Łebek
 • mgr inż. Andrzej Rewera

Internat

kierownik internatu:
 • mgr inż. Grażyna Podczasi
wychowawcy internatu:
 • mgr Jolanta Podczasi
 • mgr inż. Dominika Wojtas
 • mgr Teresa Bielecka

 

Komentarze są wyłączone.