Spotkania z rodzicami

Kalendarz spotkań z rodzicami
w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Sandomierzu
w roku szkolnym 2016/2017

 1. 16.09.2016 (piątek) godz. 15.00
  Wywiadówka dotyczy rodziców uczniów wszystkich klas
  – godz 15.00-Spotkanie Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas pierwszych
  – godz 15.20-Spotkanie  Dyrektora Szkoły z rodzicami uczniów klas czwartych
  – godz 15.40-Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców
 2. 18.11.2016 (piątek) godz. 15.00
  Wywiadówka śródsemestralna dla klas czwartych
 3. 9.12.2016 (piątek) godz. 15.00
  Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-III
 4. 27.01.2017 (piątek) godz. 15.30
  Wywiadówka semestralna dla rodziców uczniów wszystkich klas
  – godz 15.00-Spotkanie Dyrektora Szkoły z Radą Rodziców
 5. 31.03.2017 (piątek) godz. 15.00
  Wywiadówka śródsemestralna dla klas czwartych
 6. 19.05.2017 (piątek) godz. 15.00
  Wywiadówka śródsemestralna dla klas I-III

Komentarze są wyłączone.