Konkurs „Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie” 2019

W dniu 07 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się konkurs pod hasłem: „Bezpieczeństwo Pracy w Rolnictwie”. Organizatorem była Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dla trzech zwycięzców ufundowała ciekawe nagrody rzeczowe.

W konkursie wzięli udział uczniowie klas II i III Technikum w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki oraz technik rolnictwa. Zwycięzcami zostali Błażej Jędrzejewski, Jan Włostowski z klasy II technikum w zawodzie mechanizacji i agrotroniki  i Piotr Jaworski z klas II w zawodzie rolnik.

Gratulujemy!!!