Konkurs czytelniczy- edycja 2015/2016

BIBLIOTEKA SZKOLNA ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO
W SANDOMIERZU-MOKOSZYNIE

ogłasza:
KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA
„KTO CZYTA KSIĄŻKI – ŻYJE PODWÓJNIE”

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów ZSCKR do udziału w kolejnej edycji konkursu na Najlepszego Czytelnika w roku szkolnym 2015/2016.
Cele konkursu:
• Motywacja do czytania książek oraz prasy fachowej gromadzonej w bibliotece
• Stworzenie uczniom możliwości rozwijania zainteresowań
• Rozwijanie kompetencji czytelniczych
• Promocja czytelnictwa i działań biblioteki szkolnej
Organizatorzy konkursu:
Danuta Kolasa /opiekun biblioteki szkolnej/, Anna Bryła oraz Agnieszka Woźniak /nauczycielki języka polskiego/
Czas trwania konkursu:
Październik 2015 – kwiecień, czerwiec 2016
Regulamin konkursu:
• Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów naszej Szkoły
• Czas trwania konkursu od października 2015 do kwietnia 2016 /dla uczniów klas maturalnych/ oraz do maja /dla klas programowo niższych/
• Podstawowym kryterium oceny i przyznanie tytułu Najlepszego Czytelnika będzie największa ilość przeczytanych książek oraz egzemplarzy prasy fachowej
• Bibliotekarz będzie rejestrował wypożyczane pozycje oraz wyrywkowo sprawdzał znajomość ich treści
• Komisja konkursowa po analizie kont czytelniczych wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach:
1. Najlepszy Czytelnik Maturzysta
2. Najlepszy Czytelnik Klas I-III
Nagrody w konkursie:
Wręczenie nagród książkowych dla finalistów nastąpi na uroczystości zakończenia roku szkolnego dla maturzystów oraz uroczystości zakończenia roku szkolnego w czerwcu 2016 roku.
Zapraszamy do udziału w konkursie!