Konkurs literacko – malarski „Słowa i obrazy”

Kto może wziąć udział w konkursie?

– każdy!

Co trzeba zrobić?

– wybrać ciekawy wiersz i znaleźć obraz, który może być ilustracją wybranego wiersza. Wybór krótko uzasadnić.

Ocenie będzie podlegać:

– wybór wiersza

– pomysłowość w doborze obrazu

– interesujący i ciekawy komentarz

Wszystkie prace proszę składać do 27 listopada w sali 27,

do p. Anny Bryły. Do prac proszę dołączyć dane: imię, nazwisko, klasę. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone oceną z języka polskiego oraz znajdą się na tablicy na I piętrze.

Regulamin konkursu:

  1. Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń.
  2. Zadaniem jest wybranie interesującego wiersza i wyszukanie obrazu mogącego być ilustracją do tego wiersza. Wiersz i obraz muszą być opatrzone przez  ucznia komentarzem wyjaśniającym wybór i interpretującym oba dzieła sztuki.
  1. Ocenie podlegać będzie: wybór wiersza, pomysłowość w doborze obrazu, interesujący i ciekawy komentarz.
  1. Prace z danymi ucznia ( imię, nazwisko i klasa ) należy składać do końca listopada w sali nr 27.
  2. Za zajęcie pierwszych pięciu miejsc uczniowie dostaną oceny „bardzo dobry” z języka polskiego.

Cel konkursu:

– przekonanie uczniów, że czytanie wierszy może być zabawą

– motywowanie uczniów do obcowania z literaturą i sztuką

– kształtowanie wrażliwości estetycznej

– uwrażliwianie na słowo i obraz

– inspirowanie do ciekawych odkryć i interpretacji dzieł sztuki

 

 

Komentarze są wyłączone.