Konkurs o Niemczech rozstrzygnięty.

W dniu 26.05.2017 r o godz. 10.15 odbył się po raz kolejny  Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech . Celem konkursu było motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy ogólnej o Niemczech i języku niemieckim, popularyzowanie języka niemieckiego  oraz kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. Podobnie  jak w roku ubiegłym , pytania konkursowe  dotyczyły: historii Niemiec , geografii , atrakcji turystycznych , krajów związkowych , polityki , gospodarki , przemysłu , literatury , muzyki , filmu , kuchni oraz wiedzy ogólnej na temat życia współczesnych Niemiec . Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem wśród  uczniów . W tym roku wzięło w nim udział  34 osoby.
Zadaniem uczestników było prawidłowe rozwiązanie testu wiedzy, który zawierał 50 pytań (otwartych i zamkniętych ). Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka niemieckiego -Joanna  Pastuszka. Za zdjęcia odpowiedzialna była nauczycielka języka  angielskiego  – Pani Anna  Dominikiewicz .
Najlepsze wyniki  otrzymali następujący uczniowie :

I miejsce –  Monika  Banduch  ( 42  pkt ) max.50

II miejsce –  Krzysztof  Dąbrowski  (34 pkt )

III miejsce –  Paulina  Nowakowska  ( 32,5  pkt ) ;

IV miejsce –  Piotr Zioło kl. ( 32 pkt ) ;

V miejsce –   Mateusz  Machała kl. ( 30 pkt)                                                                                                                 Wyróżnieni  uczniowie otrzymali oceny cząstkowe z języka niemieckiego (zgodnie z regulaminem} Nagrody książkowe dla najlepszych (pierwsze trzy miejsca ) oraz dyplomy dla wyróżnionych   zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego  tj. 23.06.2017  r
Wszystkim uczestnikom Konkursu Wiedzy o Niemczech gratulujemy                                                                      J.Pastuszka

Komentarze są wyłączone.