Konkurs Orki

Konkurs orki-plakatm

REGULAMIN KONKURSU ORKI

w ZSCKR Sandomierz Mokoszyn

W dniu 04.11.2015 o godz. 8.30.odbędzie się w naszej szkole wewnątrzszkolny Konkurs Orki, na który zapraszamy wybranych przedstawicieli wszystkich klas z naszej szkoły.
Prosimy wychowawców o wybranie godnego i kompetentnego reprezentanta swojej klasy.(zgłoszenia do 03.11.2015 r. u Pana prof. Waldemara Pachli)

Warunki techniczne konkursu.

Pole przeznaczone na konkurs orki powinno odpowiadać następującym wymaganiom:
– w ukształtowaniu fizycznym poziome, o wyrównanej powierzchni,
– jednolite pod względem glebowym na całym areale, z warstwą orną jednakowej miąższości,
– niezakamienione,
– wysokość ścierni nie może przekraczać 25cm.
Wielkość dziełek konkursowych ustala się, przyjmując dla zawodnika 300m2.
Odpowiadają temu poletka o długości 30 m i szerokości po 10 m. Przepisowa głębokość orki wynosi 15 do 18cm.
Orkę będziemy wykonywać ciągnikiem New Holland i pługiem trzyskibowym.
Ocenę wykonania orki przeprowadza wyznaczona komisja według przyjętych kryteriów.
Za każde z nich można przyznać maksymalnie 10 punktów.
(maksymalna suma punktów =100):
1) Prostoliniowość, głębokość i dokładność wyorania pierwszych bruzd grzbietu
2) Ukształtowanie powierzchni i jakość grzbietu
3) Jakość pracy pługa
4) Wygląd zaoranej powierzchni, wykształcenie skiby i równomierność profilu poprzecznego
5) Przykrycie resztek roślinnych
6) Zagłębianie i wyciąganie pługa
7) Szerokość i kształt niezaoranego pasa przed ostatnim przejściem pługa
8) Jakość bruzdy końcowej
9) Zgodność granic orki z bocznymi granicami pola
10) Oczyszczenie sprzętu po pracy

Dla najlepszych uczestników konkursu przewidziane są cenne nagrody.

„Orać każdy może, trochę lepiej lub trochę gorzej’’

Zapraszamy organizatorzy

Komentarze są wyłączone.