Konkurs pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta Sandomierza rozstrzygnięty

Konkurs skierowany był do uczniów klas architektury krajobrazu. Tematem konkursu było wykonanie projektu koncepcyjnego zagospodarowania pasa zieleni przy ulicy Podwale Górne w Sandomierzu.

Przy ocenie projektów komisja brała pod uwagę : wykonanie  kompozycji zgodnie ze sztuką ogrodową,dobór roślin , dostosowanie kompozycji do warunków  przestrzennych i przyrodniczych, walory artystyczne i estetyczne wykonanego projektu.

Jury w składzie : P. Anita Łukawska– ins. ds. zieleni przy UM w Sandomierzu, Ewelina Kołdun- przedstawiciel Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Małgorzata Rak- kierownik zajęć praktycznych, Halina Skorupa- nauczyciel  architektury krajobrazu przyznało dwa I miejsca oraz dwa II miejsca. Autorką najlepszego projektu, który zostanie zrealizowany w ramach promocji szkoły na pasie zieleni jest Izabela Michalska, która w swoim projekcie uwzględniła róże, które wzbogacą rosnące już w pasie zieleni drzewa. Kolejni lauraci  Jurij Kravchuk, Katarzyna Piwowarska, Olga Pavliuk .

Te projekty wyglądają bardzo profesjonalnie ,jestem pod wrażeniem wykonanych projektów  przez młodzież- podkreślił Pan Burmistrz wręczając nagrody i dyplomy.

Pani Dyrektor Alicja Szatan gratulowała wszystkim ,którzy odważyli się  zgłosić swoje prace do konkursu- to takie nowe doświadczenie, szczególnie dla uczniów klas pierwszych. W następnych latach chcemy kontynuować podjęte działania , dzięki czemu nasze miasto stanie się  coraz piękniejsze.

Po rozstrzygnięciu konkursu  odbył się panel dyskusyjny na temat kreowania zieleni w mieście jako czynnika funkcjonowania przestrzeni.

To było bardzo merytoryczne  spotkanie – podkreślali uczniowie.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursu