Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie

10 kwietnia 2015r w Warszawie odbył się finał VII edycji Konkursu Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie. Wzięło w nim udział 110 uczniów wszystkich klas ze szkół o profilu rolniczym i leśnym. Konkurs jest organizowany przez: redakcję miesięcznika AGROmechanika oraz Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Główną nagrodą w konkursie są indeksy SGGW oraz stypendia od organizatorów i sponsorów.
Naszą szkołę reprezentował Dawid Gliwa, uczeń II klasy Technikum w zawodzie technik rolnik.