Konkurs Wiedzy o Niemczech

W dniu 13.05.2016 r o godz. 10.00 odbył się w naszej szkole Szkolny Konkurs Wiedzy o Niemczech .Celem konkursu było motywowanie uczniów do poszerzenia wiedzy ogólnej o Niemczech i języku niemieckim, popularyzowanie języka niemieckiego oraz kształtowanie ducha pozytywnej rywalizacji wśród uczniów. Pytania konkursowe dotyczyły: historii Niemiec , geografii , atrakcji turystycznych , krajów związkowych , polityki , gospodarki , przemysłu , literatury , muzyki , filmu , kuchni oraz wiedzy ogólnej na temat życia współczesnych Niemiec. Do konkursu przystąpiło 28 uczniów z naszej szkoły.Zadaniem uczestników było prawidłowe rozwiązanie testu wiedzy , który zawierał 50 pytań (otwartych i zamkniętych ).Konkurs przygotowała i przeprowadziła nauczycielka języka niemieckiego ­J. Pastuszka.Za zdjęcia odpowiedzialna była nauczycielka języka polskiego – Pani Agnieszka Wożniak.

Najlepsze wyniki otrzymali następujący uczniowie :

I miejsce – Mateusz Machała kl.2DT (38 pkt ) max.50

II miejsce – Wojciech Teter kl. 3BT (36 pkt )

III miejsce – Bartosz Furtak kl.3FTD i Mateusz Iwan kl.2DTB (po 31 pkt )

IV miejsce – Bartosz Korona kl.2DT ; Konrad Krawczyk kl.3BT ; Maciej Jędrzejewski kl.3BT (po 29 pkt)

V miejsce ­ Dawid Gliwa kl.3FTD ; Paulina Nowakowska kl.2DTB(po 28 pkt )

Wyróżnieni uczniowie otrzymali oceny cząstkowe z języka niemieckiego (zgodnie z regulaminem). Nagrody książkowe dla najlepszych (pierwsze trzy miejsca ) oraz dyplomy dla wszystkich uczestników konkursu zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego tj. 24.06.2016 r . Konkurs Wiedzy o Niemczech cieszył się dużym zainteresowaniem wśród uczniów!

Wszystkim uczestnikom Konkursu Wiedzy o Niemczech gratulujemy !

 

Komentarze są wyłączone.