Moc przeciw przemocy

W dniach 3-10 stycznia 2013 r., w ramach projektu finansowanego przez Karpacką Spółkę Gazownictwa p.t. „Moc przeciw przemocy” odbył się cykl wykładów adresowanych do uczniów szkół średnich. Organizatorem projektu było „Stowarzyszenie na rzecz Zdrowia Psychicznego”  w Sandomierzu.