Najlepszy Czytelnik Maturzysta

Rozstrzygnięcie konkursu na Najlepszego Czytelnika Maturzysty
w roku szkolnym 2014/2015

Komisja konkursowa w składzie: Danuta Kolasa, Urszula Wiśniewska, Agnieszka Wożniak po wnikliwej analizie kont czytelniczych naszych maturzystów z klas
IV TAKTO oraz IV TM ustaliła co następuje:
Największą liczbę przeczytanych książek oraz egzemplarzy prasy fachowej zanotowano u  uczniów: Joanny Dąbek z klasy IV TAKTO oraz  Macieja Masternaka z klasy IV TM.
Decyzją jury :
Tytuł NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA – MATURZYSTY w roku szkolnym 2014/2015 otrzymują:
• Uczennica klasy IV TAKTO Joanna Dąbek za czytelnictwo książek
• Uczeń klasy IV TM Maciej Masternak za czytelnictwo prasy fachowej

Wręczenie nagród książkowych odbędzie się na uroczystości pożegnania maturzystów w dniu 24 kwietnia 2015 roku.
Gratulujemy laureatom i życzymy powodzenia na maturze i egzaminie zawodowym!