„Nauczmy się na pamięć tego kraju…”

27 kwietnia 2018 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia upamiętniająca rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Program artystyczny akademii prezentowali uczniowie klasy pierwszej technikum weterynarii i technikum mechanizacji rolnictwa i agrotroniki pod kierunkiem wychowawców: Bożeny Puzio i Mirosława Hagdeja.  Młodzież w montażu słowno – muzycznym przedstawiła krótką lekcję historii powiązaną  z współczesnym życiem młodego Polaka, zgodnie z treścią:
Dla setek młodych ludzi to jedna z wielu nic nie znaczących uroczystości. Dziś na początku kolejnego tysiąclecia, żyjąc w zwariowanym tempie, negujemy wszelkie wartości, odrzucamy jakiekolwiek formy czczenia przeszłości, wysuwając na plan pierwszy życie teraźniejszością, Buntujemy się przeciwko pompatycznym i górnolotnym słowom. Nudzą nas wiece, uroczystości, apele, rocznice, święta. Ale czy tak musi i powinno być?
Przecież naród, który nie zna swojej przeszłości, umiera i nie buduje przyszłości.  

Występ uświetniły pieśni patriotyczne wykonane przez młodzież. Na zakończenie Pan Dyrektor wygłosił krótkie przemówienie na temat doniosłości i ważności uchwalonej w 1791 roku „ Ustawy Rządowej”.