Nowy PRZETARG ELEWACJA INTERNAT

Ogłoszenie nr 635200-N-2018 z dnia 2018-10-11r.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie:

Robota remontowa: REMONT ELEWACJI BUDYNKU INTERNATU CZ. II.
Internat ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Działka ewidencyjna 155/50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumentacja