Ogłoszenie o przetargu nr 570571-N-2018 z dnia 2018-06-08

Ogłoszenie nr 570571-N-2018 z dnia 2018-06-08r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: Robota remontowa: REMONT GŁÓWNEGO CIĄGU KOMUNIKACYJNEGO-klatki schodowej budynku internatu. INTERNAT ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Działka ewidencyjna 155/50
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Dokumentacja

Komentarze są wyłączone.