Ogólnopolskie Wybory Książek

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnego uczestnictwa w akcji  „Ogólnopolskie Wybory Książek”. Patronem wyborów jest minister edukacji narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska. Celem akcji jest poznanie faktycznych zainteresowań uczniów. Swój głos na tytuły najciekawszych książek można oddawać do 31 marca 2015 roku w bibliotece szkolnej. Glosowanie jest anonimowe. Zapraszamy.