Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie

W dniu 15 listopada 2018 roku w naszej szkole odbyła się konferencja „Otwórz się na bezpieczeństwo w gospodarstwie”

Udział w niej wzięli:  Stanisław Golmento – Główny specjalista Państwowej Inspekcji Pracy w Kielcach, Beata Milewicz – Kierownik Wydziału Prewencji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Kielcach, mł. asp. Mariusz Bednarski,  Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, Marzanna Mach – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu., Justyna Barańska, Małgorzata Maciejewska – przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sandomierzu. Na szkolenie zostali zaproszeni:Izabela Niedobit – specjalista ds. metodyki i koordynator sieci na rzecz innowacji w rolnictwie Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oddz. w Sandomierzu Kamila Obierak – inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oddz. w Sandomierzu, Waldemar Maruszczak – kierownik biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oddz. w Sandomierzu, Julian Tryka – przedstawiciel Świętokrzyskiej Izby Rolniczej W konferencji wzięła udział młodzież z klas maturalnych oraz uczniowie III klasy w zawodzie technik mechanizacji rolnictwa.

Okoliczności wypadków przy pracy i chorób zawodowych   w gospodarstwach rolnych województwa świętokrzyskiego w 2017 roku na podstawie statystyk KRUS (Beata Milewicz)

  • prezentacja filmu instruktażowego PIP „Bezpieczna obsługa maszyn i urządzeń rolniczych”,
  • „Zasady bezpieczeństwa w transporcie rolniczym wynikające z przepisów ruchu drogowego” – prezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach (Mariusz Bednarski)
  • Przyczyny i prezentacja filmu instruktażowego PIP „Bezpieczna obsługa zwierząt                   
  • w gospodarstwie rolnym”,
  • Szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy w gospodarstwach rolnych” – prezentacja Okręgowego Inspektoratu Pracy w Kielcach (Stanisław Golmento)
  • Zasady ubezpieczenia ogólnego oraz warunki wypłaty świadczeń pieniężnych       
  • z ubezpieczenia wypadkowego i chorobowego rolników – prezentacja KRUS OR Kielce (Justyna Barańska, Małgorzata Maciejewska)
  • film instruktażowy „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy stosowaniu środków ochrony roślin”

Uczniowie z dużym zainteresowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Na koniec dla wszystkich uczestników był przygotowany obiad w stołówce Internatu.

 

Komentarze są wyłączone.