Pieczarkowy zawrót głowy

W dniu 13 grudnia 2018 r. uczniowie klasy pierwszej  w zawodzie technik ogrodnik uczestniczyła w wycieczce dydaktycznej do Wysokiej Głogowskiej. Znajduje się tam pieczarkarnia. Jest ona dobrze zmodernizowana. Składa się z kompleksu hal, gdzie w każdej z nich uprawia się pieczarkę. Młodzież mogła się zapoznać z technologią uprawy pieczarki, jej przechowywaniem i zbytem.