Piknik Edukacyjny Szkół Rolniczych

 

Wydarzenie to miało miejsce 3 października 2015 r. (sobota)  w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augusta Zamoyskiego w Jabłoniu w powiecie parczewskim. W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości – Pan Tadeusz Nalewajk- Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Pani Agnieszka Miszczak – Płuciennik Z-ca Dyrektora  departamentu ds. społecznych i Oświaty  Rolniczej .Motywem przewodnim czwartej edycji było: „Rolnictwo ekologiczne i produkty rolne wysokiej jakości przyszłością polskiej wsi PROW 2014-2020”.Pod namiotem o powierzchni 2000 m2 każdy z przybyłych gości odwiedzając 45 stoisk prezentujących poszczególne Szkoły Rolnicze, mógł spróbować produktów tradycyjnych , lokalnych  regionalnych oznaczonych logiem Rolnictwo Ekologiczne , Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne lub objętych krajowymi systemami jakości żywności. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie: Klaudia Kosiór , Anna Maj, Mateusz Iwan, Mateusz Grys pod opieką dyrektora pana Marka Niedbały i Lidii Kosanowskiej.  Na stoisku szkolnym prezentowaliśmy Jabłko w roli głównej – jako produkt tradycyjny.

 

Komentarze są wyłączone.