Podsumowanie projektu- edukacja zawodowa w praktyce

 

W dniu 02.06.2015 odbyło się podsumowanie projektu „Edukacja zawodowa w praktyce” organizowane przez Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.
W projekcie wzięło udział 49 szkół ponadgimnazjalnych z woj. świętokrzyskiego. Realizacja projektu trwała dwa lata. Podczas zakończenia happeningu podsumowującego projekt odbyły się warsztaty dla uczniów „Firma XXIwieku”, „Czego absolwent nie potrafi a powinien”.
Zorganizowane zostały turnieje dla poszczególnych zawodów: technik hotelarstwa, technik logistyk, tchnik informatyk i inne. Odbyło się również wręczenie dyrektorom szkól pamiątkowych statuetek za udział szkoły w projekcie oraz stażystom – uczniom tych szkól rekomendacji od pracodawców. Na zakończenie spotkania odbył się koncert zespołu „Mafia”.