Pożegnanie klas maturalnych 2017

Dnia 28.04.2017 roku obyło się uroczyste pożegnanie absolwentów naszej szkoły. Uroczystość rozpoczął pan dyrektor Marek Niedbała podsumowując  pobyt klas IV technikum w zawodzie: technik rolnik , technik ogrodnictw i technik mechanizacji rolnictwa w naszej szkole. Uczniom towarzyszyli wychowawcy: pani Anna Bryła i pan Wojciech Łebek. W imieniu rodziców głos zabrała pani Ewa Olech. Następnie głos w części oficjalnej zabrał przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Sandomierzu pan Paweł Niedźwiedż  a następnie przedstawiciel  Samorządu Uczniowskiego Klaudia Kocur. Obecny na uroczystości był również naczelnik wydziału oświaty pan Janusz Suszyna. Pan dyrektor wraz z wychowawcami wręczyli świadectwa, nagrody i dyplomy.
Kolejnym punktem spotkania była część artystyczna, przygotowana przez klasy trzecie wraz z wychowawcami: panią Joannę Pastuszkę, pana Waldemara Pachlę i panią Małgorzatę Piętowską.
Hasło przewodnie i motto uroczystości brzmiało: „Nie odnajdzie więcej nas ta sama chwila…”Była to krótka podróż sentymentalna w przeszłość przedstawiająca pobyt  naszych absolwentów w szkole, ich „dzień powszedni” oraz zaangażowanie i sukcesy w różnych dziedzinach. Młodsi koledzy złożyli absolwentom życzenia i zaprosili do pamiątkowego zdjęcia-po raz ostatni „ze swoją klasą” i „swoim wychowawcą”. Do życzeń dołączyli się: pan dyrektor  Marek Niedbała, pani dyrektor Jolanta Puzio i pani kierownik internatu Grażyna Podczasi.

Komentarze są wyłączone.