Projekt „ABC Przedsiębiorczości III”

Uczniowie klas I w zawodzie technik ogrodnik, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki i architektury krajobrazu mieszkający w internacie rozpoczęli realizację projektu, którego celem jest wzrost wiedzy i umiejętności z zakresu otwierania i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej na terenach wiejskich.
W ramach szkolenia uczniowie poznają zagadnienia:

  • Uruchamianie działalności gospodarczej
  • Przygotowanie do prowadzenia działalności gospodarczej
  • Analiza opłacalności firmy

Rezultatem realizacji projektu będzie opracowanie  biznes planu firmy pod nadzorem koordynatorów projektu z Fundacji Wspomagania Wsi,  która jest odpowiedzialna za realizację projektu. Koordynatorem w szkole projektu jest Małgorzata Rak.

Komentarze są wyłączone.