Projekt Firma marzeń

 

ZSCKR jest jedną z ośmiu świętokrzyskich szkół ponadgimnazjalnych zaangażowanych
w  projekt Firma marzeń. 25 maja, w obecności pani Anny Zając – Nogaj    i pana Wojciecha Zycha    z Sandomierskiego Ośrodka Promowania Przedsiębiorczości, który realizuje projekt podsumowano kilkumiesięczną pracę 20 uczniów i ich opiekunów – Haliny Sender i Małgorzaty Rak.
Projekt prowadzony był w formie edukacji pozalekcyjnej w zakresie przedsiębiorczości
z wykorzystaniem zasobów lokalnych. Podczas cyklu warsztatów szkoleniowych, polegających na prowadzeniu własnej firmy w formie wirtualnej, młodzież zdobywała wiedzę w zakresie uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej.
W spotkaniu uczestniczył Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu powiatu sandomierskiego dr Janusz Suszyna oraz dyrektor ZSCKR pan Marek Niedbała
i wicedyrektor pani Jolanta Puzio.
Po analizie biznes planów i  ocenie prezentacji multimedialnych przygotowanych przez pięć grup wybrano najlepszy pomysł, którym okazała się „ Pasieka pod lasem” . Biznes plan przygotowany przez uczniów –  Kamil Gil, Michał Sala, Bartosz Dzioba i Jakub Jędryka.
II miejsce zajął biznes plan firmy „Pielgrzym świętokrzyski” przygotowany przez uczniów: Klaudia Kosiór, Dominik Kopyśc, Mateusz Sternik, Piotr Kaczmarczyk.
3 pozostałe biznes plany zajęły równorzędne III miejsce
– „Soki sandomierskie” Rafał Gożdziewski, Jakub Cebula, Łukasz Rutkowski, Karol Gorazd
– „Pinokio” Konrad Krawczyk, Kamil Baran, Krystian Rybak, Grzegorz Czuja
– „Świętokrzyski Kamyk” Karol Przysucha, Patryk Przysucha, Dawid Gliwa, Mateusz Daniłowski

Nagrodą dla autorów zwycięskiego przedsięwzięcia będzie wyjazd studyjny do Szwajcarii.
Projekt Firma marzeń współfinansowany jest przez Szwajcarię w ramach pomocy szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami Unii Europejskiej.