Projekt „Kultura to coś dla mnie”

 

Jesteś uczniem Technikum lub Zasadniczej Szkoły Zawodowej?
Chciałbyś wiedzieć więcej o kulturze?
Nie masz możliwości finansowych żeby uczestniczyć w życiu kulturalnym?
Nasz projekt może być czymś czego szukasz.

W roku szkolnym 2014/2015 uczniowie uczęszczający do techników i zasadniczych szkół zawodowych na terenie Sandomierza będą mogli wziąć udział w projekcie realizowanym przez Stowarzyszenie Edukacyjno-Wychowawcze „Jabłoń” dzięki wsparciu finansowemu Fundacji PZU.

Projekt zakłada udział 30 osób w 2 spektaklach teatralnych w teatrach w Warszawie i Krakowie oraz w spotkaniach z  aktorami i dyrektorami teatrów-Andrzejem Sewerynem i Krzysztofem Jasińskim.

Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne.

Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy