Przetarg nieograniczony z dnia 08.08.2017

Ogłoszenie nr 566226-N-2017 z dnia 2017-08-08r.
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: Dostawa kombajnu zbożowego do mechanicznego zbioru ziarna. Dla ZSCKR w Sandomierzu 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 1. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU-dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie

SIWZ  Dokumentacja

Komentarze są wyłączone.