Przetarg nieograniczony z dnia 18-07-2019

Ogłoszenie nr 575896-N-2019 z dnia 2019-07-18r. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie: ROBOTA REMONTOWA Remont pomieszczeń budynku Internatu. (Sanitariat piwnice, odcinek ciągu komunikacyjnego: piwnice i korytarz II piętra, piony kanalizacyjne prawej strony budynku-odcinek piwnice-III piętro) Internat ZSCKR w Sandomierzu, 27-600 Sandomierz, ul. Mokoszyńska 6. Działka ewidencyjna 155/50.

Dokumentacja