Pszczoły przyszłością ekologicznego rolnictwa…

Dnia 10  kwietnia br . młodzież  klas czwartych uczestniczyła w ciekawym wykładzie na temat roli pszczoły w ekologicznym  rolnictwie. Wykład poprowadził profesor Waldemar Celary z Instytutu Biologii UJK w Kielcach. Młodzież miała sposobność zapoznać się z gatunkami żądłówek, ich funkcjonowaniem w ekosystemie oraz korzyściami jakie niosą dla środowiska i człowieka.  Wykład budził szerokie zainteresowanie zwłaszcza ze względu na obecność pszczoły murarki ( pszczelinka ) w obszarach sadowniczych naszej szkoły.