Ratujmy kasztanowce

W dniu 30 października odbyła się w naszej szkole akcja ekologiczna „ Ratujmy kasztanowce”
Działaniem tegorocznej akcji objęci byli uczniowie pierwszej klasy Technikum Ogrodniczego, którzy z ochotą pospieszyli na ratunek przyrodzie. Świadomość problemu jaki wywołuje groźny szkodnik tego pięknego drzewa,  to akcja na miarę potrzeb i wyzwań jakie stawia dzisiaj przyroda wokół nas.
Podjęcie walki ze szkodnikiem jakim jest szrotówek kasztanowcowiaczek ( Cameraria ohridella)  przebiegało w trzech krokach:

1./ zgrabić liście
2./ zebrać
3./ zutylizować