Realizacja projektu pt. „Zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Ziemi Sandomierskiej w Sandomierzu-Mokoszynie