Rok Zbigniewa Herberta w naszej szkole

Sejm ustanowił rok 2018 Rokiem Zbigniewa Herberta w związku z mijającą w 2018 roku 20 rocznicą śmierci poety. Zbigniew Herbert to jeden z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX wieku. W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę. Patriotyzm rozumiał jako „miłość surową, wymagającą solidarności z poniżonymi i cierpliwej pracy nad przywracaniem pojęciom ich rzeczywistych znaczeń”. Od dnia 17 października 2018 roku gościmy w naszej szkole wystawę Biblioteki Pedagogicznej w Kielcach Filia w Sandomierzu pt. Zbigniew Herbert. Zapraszamy!

Komentarze są wyłączone.